Verksamhetsberättelse för år 2011-12
Styrelse
Ordinarie ledamöter:       Ersättare:                  By:

Marie Persson, ordf              till 2012         Inga Rubertsson            till 2012    Umnäs
Stig Anderback, sekr            till 2012         Inge Nylander               till 2013    Umnäs/Abb
Gunn Einarsson,  kassör       till 2012        Siv Grubbström              till 2013    Slussfors/Forsm                  
Johnny Söderlund                 till 2013        Barbro Karlsson            till 2013    Harrvik/Nordan
Britt-Inger Pettersson            till 2013       Sixten Jonsson               till 2013     Slussf/Ankars
Lisbeth Stenvall                     till 2012       Heidie Lirell                  till 2012     Forsm/Silverb
Anna Nordström                    till 2013       Nils-Uno Ahlenius        till 2012     Bastansjö

Revisorer:  Jan-Axel Larsson och Malin Rådbring, ersättare Sigrid Rådbring.
Styrelsen gavs mandat att lämna förslag till kandidater till årsmötet 2012.
Under året har sju protokollförda styrelsemöten hållits samt flera arbetskvällar inför sommarutställningen. Inför år 2012 års utställning på temat  ”Den förste nybyggaren” samt Evald Fjällströms fotoutställning ”Våra förfäder” har vi som medarrangör Studieförbundet Vuxenskolan.
Utställningen av gamla brudkort och brudklänningar samt foton och kartor om Järvsjö by
samlade 248 inskrivna besökare under sommaren. Till Kulturdagen på Järvsjönäset kom 110
besökare och till släktmiddagen på Skoterhotellet för anhöriga till Lotta och Oskar Karlsson kom 60 gäster. Marie Persson och Catrine Lyngdell hade gjort ett beundransvärt arbete med förberedelser samt guidning och släktfoton.
Föreningens skrifter har som tidigare år sålts under sommaren.
Marie Persson och Britt-Inger Pettersson har i vanlig ordning gjort ett förnämligt jobb med gamla foton.
Vår förening anslöt sig under hösten 2010 till databasen Bygdeband där våra föremål, foton och dokument scannas och görs tillgängliga för intresserade hembygdsvänner och –forskare. Vi var den första hembygdsföreningen i länet som anslutit sig till Bygdeband. Tyvärr har styrelsen inte kunnat arbeta så mycket med Bygdeband som vi hoppats. Nu söker vi hjälp via Kulturarvslyftet, där vi kanske lyckas få hjälp via Arbetsförmedlingen.
Sandra Åkebrand och Sofie Gjemmestad jobbade de två första veckorna av sommaren på Bygdemuséet.  Under det fortsatta öppethållandet lördag-söndag ställde styrelsens ledamöter upp.
 
Årets berättarafton hölls i Ankarsunds Folkets Hus och som gäst hade vi Staffan Svedberg som visade film och berättade om sina resor på Grönland. Efteråt var det servering och lottförsäljning. Nära 50 personer kom till en mycket intressant och trivsam eftermiddag. Nytt för året var att vi förlagt berättarafton till hösten, mellan älgjaktsperioderna. Våra erfarenheter från våren är att då är det svårare att samla folk.

Någon representation vid Länsförbundets årsmöte blev det inte för vår förening våren 2012. Det snöade drygt 20 cm natten till den 5 maj och vi ville inte utmana ödet. Vid årsmötet beslöts bland annat att medlemsavgiften till Länsförbundet höjs med 5 kr till 20 kr per år.
Vidare att Stig Anderback fick förnyat förtroende som adj. ledamot i styrelsen för Västerbottens läns museum.

Under våren 2012 har medel beviljats från Leader Lappland om medel till att digitalisera Storuman kommuns fotografiska kulturarv.  Vår ordförande Marie Persson är föreslagen som projektledare. I styrgruppen  för –Alla tiders Storuman där  representeras  vår förening som tidigare av Marie Persson och Stig Anderback.
Marit Bergfors ansvarar som tidigare för vår hemsida på ett utmärkt sätt.
Som tidigare har två nummer av Gratanbladet getts ut under verksamhetsåret med professionell hjälp av Pia Sjögren
Styrelsen gläds att det goda medlemsantalet håller i sig! Vi hade 145 betalande medlemmar vid utgången av år 2011!  Nu hoppas styrelsen att vårt beslut att skicka Gratianbladet enbart till medlemmarna ska resultera i en medlemsökning! Det är medlemsavgifterna som är grunden för vår ekonomi. Även om allt arbete inom hembygdsföreningen sker ideellt så krävs ändå pengar till hyra för bygdemuseet, inköp av mtrl, avgifter till Länsförbundet, försäkringar, fotobeställningar samt löpande utgifter för verksamheten.
Vi gläds som vi alltid gjort över alla våra medlemmars intresse för hembygden och ser med tillförsikt på hembygdsföreningens framtid!

Styrelsen.

Tillbaka