Verksamhetsberättelse för år 2010-11

Styrelse

Ordinarie ledamöter:                              Ersättare:                                                  By:

 

Marie Persson, ordf              till 2011         Inga Rubertsson            till 2012    Umnäs

Stig Anderback, sekr            till 2012        Sten-Östen Gustavsson  till 2011    Umnäs/Abb

Gunn Einarsson,  kassör       till 2012        Henry Fjällström            till 2011    Slussfors/Forsm                                             

Johnny Söderlund                 till 2011        Barbro Karlsson            till 2011    Harrvik/Nordan

Britt-Inger Pettersson            till 2011       Sixten Jonsson               till 2011     Slussf/Ankars

Lisbeth Stenvall                     till 2012       Heidie Lirell                  till 2012     Forsm/Silverb

Anna Nordström                    till 2011       Nils-Uno Ahlenius        till 2012     Bastansjö

 

Revisorer:  Jan-Axel Larsson och Malin Rådbring, ersättare Sigrid Rådbring.

Valberedning Styrelsen gavs mandat att lämna förslag till kandidater till årsmötet 2011.

På grund av hälsoskäl har Henry Fjällström avsagt sig uppdraget som kassör. Vi tackar honom för väl utförd och ansvarsfull förvaltning under nio år.

Under året har sju protokollförda styrelsemöten hållits samt flera arbetskvällar inför sommarutställningen. Inför år 2011 års utställning på temat  ”Brudkort och brudklänningar” samt gamla foton, framförallt från Järvsjö, har vi som medarrangör Studieförbundet Vuxenskolan.

Utställningen av den skidsamling som deponerats av Stig Ove Gustafsson, Tärnaby, väckte stort intresse liksom förteckning och prissamlingar av framgångsrika skidåkare från Gratianbygden. Från Länsmuséet hade Britt-Inger Pettersson fått ett antal förstoringar, tagna av sin morfar Albert Nilsson, -Jukt-Albert och som ställdes ut. Gamla foton från vår bygd med många kända personer.

Föreningens skrifter har som tidigare år sålts under sommaren.

Marie Persson och Britt-Inger Pettersson har i vanlig ordning gjort ett förnämligt jobb med gamla foton.

Vår förening anslöt sig under hösten 2010 till databasen Bygdeband där våra föremål, foton och dokument scannas och görs tillgängliga för intresserade hembygdsvänner och –forskare. Vi är den första hembygdsföreningen i länet som anslutit sig till Bygdeband.

Sandra Åkebrand och Sofie Gjemmestad jobbade de två första veckorna av sommaren på Bygdemuséet. De fotograferade föremål som nu är inlagda på en cd.  Under det fortsatta öppethållandet lördag-söndag ställde styrelsens ledamöter upp.

 

Årets berättarafton hölls i Umnäs församlingshem och som gäster hade vi arkeolog Susann Sundström från Länsmuséet och bygdeforskaren Stig Ove Gustafsson, Tärnaby. Över 50 personer kom till en mycket intressant eftermiddag trots att många andra aktiviteter ägde rum i bygden samma dag. Styrelsen har beslutat att berättarafton i fortsättningen ska hållas under hösten då det är mindre utbud av aktiviteter än under vinter och vår.

Vid Länsförbundets årsmöte i Lycksele representerades vår förening av Marie Persson, Johnny Söderlund och Stig Anderback. Till ny ordförande i förbundet efter Sture Bäckström som avsagt sig återval på grund av hälsoskäl valdes Bo Nilsson, Bjurholm.

Under sommaren besökte ca 250 personer Bygdemuséet. Efter muséet stängts hade vi besök av en busslast med körsångare från Norsjö som efter sitt framträdande i kyrkan ville se vår utställning.

Förra året informerade styrelsen om att från Storumans kommun, Länsmuséet och styrgruppen för –Alla tiders Storuman hade en ansökan insänts till Leader Lappland om medel till att digitalisera kommunens fotografiska kulturarv. Av olika anledningar har denna ansökan insänts först våren 2011. För närvarande vet vi inte om medel har beviljats.

Styrgruppen och dess arbete - där vår förening  representeras av Marie Persson och Stig Anderback - kommer att  presenteras under Storumandagarna 2011.

 

Marit Bergfors ansvarar som tidigare för hemsidan på ett utmärkt sätt.

Som tidigare har två nummer av Gratanbladet getts ut under verksamhetsåret med god hjälp av Pia Sjögren

Det goda medlemsantalet håller i sig! Inte mindre än 130 medlemmar vid utgången av år 2010!  Ekonomin är fortsatt god och vi har därför beslutat att investera i en TV, en DVD och en CD-spelare. Då kan vi, bland annat, se den film där Wilhelm Nylander berättar om sitt liv. Eskil Rubertsson har filmat med en Super 8 och via Länsmuséet har vi fått den överförd till modernare teknik och föreningen har fått ett ex.

Vi gläds över alla våra medlemmars intresse och har anledning,  att liksom tidigare år, se framtiden an med gott mod !

 

Styrelsen.

 

Tillbaka