Utställningslokalen 2008

Många passade på att köpa våfflor och kaffe samt hembakt bröd
som Umnäsara traditionsenligt hade ordnat.