Gratiantidningen


Tidningen började utges 1961 i enkelt A5-utförande och med inriktning främst på släktnotiser och –listor över alla dem som härstammar från den märkliga nybyggarkvinnan ”Gratjamora” Sara Jonsdotter, som kom till Umnäs 1819. Men åtskilliga artiklar handlade snart om Gratianbygdens överlevnad och vad som kunde gör åt den saken. Under 60-talet utgavs 20 nummer.

Utgivningen återupptogs 1987 då Stödföreningen bildats och då intresset för kulturdagar och hembygds- aktiviteter samt näringslivsfrågor ökade. När Hembygdsföreningen Gratian bildats 1988 blev tidningen organ för både Stödföreningens medlemmar över hela landet och Hembygdsföreningens medlemmar inom Storumans kommun.

Redaktör har genom åren varit Sune Lönnback, och de nu totalt 48 numren innehåller det mesta av vad som hänt, diskuterats eller planerats i Gratianbygden, i Hembygdsföreningens regi eller det som skett inom Stödföreningen.