I södra Lappland, vid Umeälvens strand, är hembygdsföreningen Gratian verksam. 
Vi vill gärna visa vår vackra bygd och vår verksamhet.
Ta del av den information som finns under de olika länkarna
men allra helst; besök oss och vår bygd om Du har möjlighet!