Styrelsens sammansättning utgår från hela bygden. De större byarna Slussfors, Umnäs, Forsmark, Ankarsund och Nordanås samt Nordbygden och Sörbygden är alla representerade i styrelsen.

Ordförande

Marie Persson, Umnäs
sekreterare Stig Anderback, Umnäs

kassör

Gunn Einarsson, Slussfors
ledamöter
Britt-Inger Pettersson, Slussfors 
Johnny Söderlund, Harrvik

Anna Nordström, Bastansjö
Henry Fjällström, Forsmark

suppleanter

Inga Rubertsson, Umnäs,  Nils-Uno Ahlenius, Bastansjö, Haidie Lirell, Silverberg, Sten-Östen Gustavsson, Abborrberg, Lisbeth Stenvall, Forsmark, Barbro Karlsson, Nordanås, Sixten Jonsson, Ankarsund.
Revisorer Jan-Axel Larsson och Malin Rådbring, ersättare Sigrid RådbringTillbaka