Stödföreningen


Stödföreningen
bildades 1985 i Stockholm som samlingspunkt för utflyttade gratianbor i huvudstaden och med uppgift att stötta näringsliv och kultur i Gratianbygden. Maritta Söderholm från Ankarsund var då ordförande, samarbete öppnades med hembygden, många medlemsmöten ordnades, bl a när Gratianbygdens teaterförening gjorde ett bejublat framträdande med Krönikespelet i Stockholm 1991. Stödföreningens kanske främsta uppgift har varit att utge tidningen Gratian med ett eller två nummer årligen, med Sune Lönnback som redaktör. Föreningen har med hjälp av ett kommunalt bidrag under flera år kunnat bekosta stipendier för kulturella insatser och företagarprojekt i Gratianbygden.  

Sommaren 2002 avslutades stödföreningens arbete.

Adresser: Lars Lönnback, Färgargårdstorget 80, 3 tr, 116 43 Stockholm. 
Tel. 08-668 36 24.  e-post  lars.lonnback@telia.com