Årets kulturstipendium delades ut
till Ulf Oscarsson, Nordanås


Foto: Staffan Svedberg

 Motiveringen löd:

” Ulf Oscarsson kan i ord och ton förmedla vad vi alla känner för vår bygd och våra förfäder.

Han är en värdefull kulturell tillgång i Gratianbygden. Ulf är vår bygdepoet! ”