Årets näringslivsstipendium delades ut
till Petter Karlsson och hans fru Angela Stone, Slussfors.

 Motiveringen löd:

Angela och Petter har övertagit lantbruksrörelsen av Petters föräldrar
och bedriver mjölkproduktion – för närvarande den enda i Gratianbygden.
Samtidigt har Petter etablerat sig som en av världens främsta hundförare.
Tillsammans med sin Angela vann Petter La Grande Odessé i Frankrike/Schweiz 2008
- sin hittills största seger - i en av världens tuffaste slädhundstävlingar.
Han har också själv fött upp nästan alla sina tävlingshundar.
Hembygdsföreningen Gratian önskar Angela och Petter fortsatta framgångar
såväl i lantbruket som på tävlingsbanan!