Hembygdsföreningen Gratian och stödföreningen Gratian delar ut diplom och stipendier
till företagare och enskilda för värdefulla
insatser i hembygden både vad gäller näringsliv och kultur.

2011 Kultur: Folke Grubbström, Forsmark

2010 Näringsliv: Klas Jacobsson, Slussfors

2009 Kultur: Ulf Oscarsson, Nordanås

2008 Näringsliv: Petter Karlsson och hans fru Angela Stone, Slussfors

2007 Kultur: Klas och Inger Arklöf, Ankarsund

2006 Näringsliv: Iris och Staffan Linder, Fjällsjönäs

2005 Kultur: Marie Persson, Umeå (Umnäs)

2004 Näringsliv: Malin Rådbring o Malte Anderback
                      Catrine Anderback o Kenneth Gjemmestad

2003 Kultur: Gippmokks byaförening

2002 Näringsliv: Gardejaurs intresseförening, Gardsjönäs

2001 Kultur: Siv Grubbström, Forsmark

2000 Näringsliv: Inger och Elving Karlsson, Slussfors

1999 Kultur: Kjell Johansson, Umnäs

1998 Näringsliv: Claes o Berit Edvinsson, Kroksjöstrand

1997 Näringsliv: Harriet o Kurt Hagström, Forsmark
        Kultur: Adolf o Barbro Gustavsson, Strömsund

1994 Näringsliv: Nils-Arne Bergfors, Slussfors, företag Slussfors Trä
                      Stefan Fjällström, Slussfors, företag Uno-X
        Kultur: Nordanås Hembygdsförening gm Ulf Oscarsson

1993 Näringsliv: Inga o Kjell-Uno Rubertsson, Umnäs
                            Mikael Markusson o Tore Brantmo, Nordanås,
företag Brosab

1992 Näringsliv: Lisbeth Markusson, Nordanås, företag Damask
          Kultur: Maritta Söderblom, Stockholm, stödföreningens ordförande

 

Tillbaka