Protokoll 2011-07-04

Protokoll för vid styrelse- och arbetsmöte måndag 4 juli 2011 i Bygdemuseet.

Närvarande: Marie Persson, Britt-Inger Pettersson, Johnny Söderlund och Stig Anderback.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare valdes Britt-Inger.

§ 3/ Dagordningen fastställdes.

§ 4/ Jourlista upprättades. Stig kontakter möjliga jouransvariga på de datum, där vi saknar personal. Listan bilägges protokollet.

§ 5/ Marie tar jouren vid invigningsdagen 9 juli. Stig överlämnar kulturstipendiet
till Folke Grubbström.  Britt-Inger skriver ut diplomet, Gunn tar med pengarna. I övrigt hjälps vi åt där det behövs.

§ 6/ Jerker Delsing, professor vid Luleå tekniska universitet, föreläser söndag 31 juli
kl. 14.00 på Bygdemuseet. Ämne: -Från kristallmottagaren till framtidens mobiltelefoner
och bilar. Britt-Inger tar med den uppgiften i ”gula” programmet för Bygdemuseet.

§ 7/ Inför årsmötet kontaktar Stig de ledamöter som står i tur att avgå och hör efter om de ställer upp till omval.


§ 8/ Mötet avslutades och vi fortsatte med praktiskt arbete med städning och utställningsgöromål.


Stig Anderback
Sekreterare


Marie Persson  Britt-Inger Pettersson
Ordförande   Justerare

 

 

Tillbaka