Protokoll 2011-05-15

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 15 maj 2011 i Umnäs hos Inga-Lisa och Stig.

Närvarande: Marie Persson, Gunn Einarsson. Lisbeth Stenvall, Johnny Söderlund
och Stig Anderback.

Anmält förhinder: Britt-Inger Pettersson och Inga Rubertsson.

§ 1/ Marie hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2/ Till justerare utsågs Lisbeth.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Marie, Johnny och Stig informerade från Länsförbundets årsmöte i Lycksele. Ny förbundsordförande blev Bo Nilsson, Bjurholm. Han efterträder Sture Bäckström som avsagt sig återval på grund av hälsoskäl. Stig fick förnyat förtroende som adjungerad styrelseledamot i Länsmuséet. Förbundet dras med svag ekonomi så en höjning av medlemsavgiften från föreningarna blir nog aktuell nästa år.
Ett 50-tal hembygdsvänner deltog och vi fick en intressant och trevlig information om Gammplatsens historia samt god förplägnad under dagen.

§ 5/ Gunn redovisade vår ekonomi som god. Fortfarande kommer det in medlemsavgifter och det gläder kassör och styrelse.

§ 6/ Marie har scannat in många bilder på Bygdeband, bland annat från Järvsjö.

§ 7/  Följande beslut togs efter diskussion om sommarens program:

- Bygdemuséet öppnas lördag 9 juli kl. 11.00. Umnäsara svarar för serveringen och hemslöjdsförsäljningen och Gratianryttarna för tunnbrödsbakning och försäljning.
- Bygdemuséet håller öppet mellan kl. 11 och 16. Vecka 28 och 29 alla dagar, därefter lördag-söndag till och med  söndag 14 augusti.
- Sandra Åkebrand och Sofie Gjemmestad, sommarjobbar under veckorna 28 och 29.
- Gratianryttarna är beredda att svara för servering av kaffe och tunnbrödsmacka för 50 kr/person, enbart kaffe eller läsk 15 kr, mjuka kakor för 15 kr/st samt transport ner till Nästet med häst och vagn, alternativt fyrhjuling för 30 kr/person.
- Marie och Britt-Inger bokar ev. en dag för scanning av brudkort och andra foton om de hinner. Datum anges i så fall i Gratianbladet.
- Annonsering sker i Gratianbladet och i länstidningarnas föreningsannonser samt i Kommunens månadsblad. I månadsbladet ska manus vara inlämnat den 15-e månaden innan. Stig ansvarar.


§ 8/ Marie och Stig presenterade innehållet i juninumret av Gratianbladet.

§ 9/ Årsmötet hålls söndag 9 juli, kl. 14.00, på i Bygdemuséets skolsal. Kallelse i Gratianbladet och föreningens hemsida.
 

§ 10/ Styrelsen beslöt att Årets kulturstipendiat blir Folke Grubbström. Han har dokumenterat mycket om sin hemby Forsmark samt skrivit och gett ut två böcker som till stor del skildrar vår bygd. Stig fick i uppdrag att ta kontakt med Folke och till nästa styrelsemöte lämna förslag till motivering.

§ 11/ Marie presenterade checklistor för våra återkommande aktiviteter.
 
§ 12/  Måndag 4 juli beslöt styrelsen att hela Bygdemuséet ska städas, även fönstren ska putsas. Vi börjar kl. 17.00 och vi hoppas att såväl ordinarie som suppleanter i styrelsen har möjlighet att hjälpa till. Ja, även övriga medlemmar är välkomna!
Gunn köper in erforderligt städmaterial.

§ 13/  Om ordförande och sekreterare finner det nödvändigt tar vi nästa styrelsemöte söndag 19 juni, kl. 18.00, på Bygdemuséet. Kallelse kommer då att utgå.

§ 14/  Stig ansvarar för att manus och bilder till Gratianbladet skickas till Pia för redigering, till tryckeriet och att det distribueras via Posten inom Gratianbygden. Gunn tar fram adresser till övriga medlemmar.

§ 15/ Avslutades mötet.


Vid protokollet


Stig Anderback
Sekr


Marie Persson                  Lisbeth Stenvall
Ordf                              Justerare

 

 

Tillbaka