Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för år 2012-13
Styrelse
Ordinarie ledamöter:       Ersättare:                  By:

Marie Persson, ordf              till 2014         Inga Rubertsson            till 2012    Umnäs
Stig Anderback, sekr            till 2014         Inge Nylander               till 2014    Umnäs/Abb
Gunn Einarsson,  kassör       till 2014         Johanna Näslund           till 2013    Slussfors/Forsm                  
Johnny Söderlund                 till 2013        Barbro Karlsson             till 2014    Harrvik/Nordan
Britt-Inger Pettersson            till 2013       Sixten Jonsson                till 2013     Slussf/Ankars
Siv Grubbström                     till 2014       Heidie Lirell                   till 2014     Forsm/Silverb
Anna Nordström                    till 2013       Nils-Uno Ahlenius         till 2013    Bastansjö

Revisorer:  Jan-Axel Larsson och Malin Rådbring, ersättare Sigrid Rådbring.
Styrelsen gavs mandat att lämna förslag till kandidater till årsmötet 2013.
Under året har åtta protokollförda styrelsemöten hållits samt flera arbetskvällar inför sommarutställningen. Under sommaren 2012 års var temat  ”Den förste nybyggaren” samt Evald Fjällströms fotoutställning ”Våra förfäder”.  Medarrangör Studieförbundet Vuxenskolan.
Årets näringslivsstipendiat var Jarl Orrkvist för sin satsning på Skoterhotellet och  Skotermuséet samt lokaler för Bygdemuséet.
Antalet inskrivna besökare var 236 varav 188 betalande. En minskning sedan föregående år.
Utställningarna liksom möjligheten att på TV-skärm titta på cd-inspelningar var uppskattade. Eleverna från skolan i Slussfors besökte Bygdemuseet med Siv Grubbström som guide. Under de två första veckorna var Sandra Åkebrand och Sofie Gjemmestad guider. Öppethållandet under helgerna har som vanligt skötts av föreningens styrelse och medlemmar.
Vid öppningsdagen hade Intresseföreningen Umnäsara förutom servering och hemslöjdsförsäljning ordnat loppmarknad som drog många besökare.
Föreningens skrifter har som tidigare år sålts under sommaren men efterfrågan har minskat kraftigt. Kanske marknaden är mättad med de alster som vi har att erbjuda.
Marie Persson och Britt-Inger Pettersson har i vanlig ordning gjort ett förnämligt jobb med gamla foton.
I Forsmark arrangerade Byastuguföreningen en byavandring med Folke Grubbström som guide. Umnäs by fyllde 200 år och även där vandrades det genom byn med Stig Anderback som guide. I Gardsjönäs firades en byadag med olika aktiviteter.
Vår förening anslöt sig under hösten 2010 till databasen Bygdeband där våra föremål, foton och dokument scannas och görs tillgängliga för intresserade hembygdsvänner och –forskare. Vi var den första hembygdsföreningen i länet som anslutit sig till Bygdeband. Tyvärr har styrelsen inte kunnat arbeta så mycket med Bygdeband som vi hoppats.  Vi har sökt hjälp via Kulturarvslyftet och Arbetsförmedlingen men inte lyckats. Problemet har dels varit besked om databasen Bygdeband varit godkänd av Kulturarvslyftet och dels att få lämplig person till arbetet. Styrelsen har anledning att jobba vidare med frågan.
Årets berättarafton hölls i Forsmarks byastuga där bland annat Eskil Rubertsson berättade om  sin bok –Sörgårdspojken.  Marie hade sammanställt ett bildspel med skolkort som kommenterades av Britt-Inger Pettersson Efteråt var det servering och lottförsäljning. Nära 40 personer kom till en mycket intressant och trivsam eftermiddag.
Vid Länsförbundets årsmöte i Norsjö representerades vår förening av Siv Grubbström och Stig Anderback.

Under våren 2012 har medel beviljats från Leader Lappland om medel till att digitalisera Storuman kommuns fotografiska kulturarv.  Vår ordförande Marie Persson är föreslagen som projektledare. I styrgruppen  för –Alla tiders Storuman där  representeras  vår förening som tidigare av Marie Persson och Stig Anderback. På grund av olika anledningar har Länsstyrelsen inte slutligen avgjort ärendet.
Marit Bergfors ansvarar som tidigare för vår hemsida.
Som tidigare har två nummer av Gratanbladet getts ut under verksamhetsåret med professionell hjälp av Pia Sjögren.
Styrelsen gläds att det goda medlemsantalet håller i sig! Vi hade 170 betalande medlemmar vid utgången av år 2012!  Nu hoppas styrelsen att vårt beslut att skicka Gratianbladet enbart till medlemmarna ska resultera i en medlemsökning! Tryckning och distribution av bladet har kostat nära 6000 kr under verksamhetsåret.. Det är medlemsavgifterna som är grunden för vår ekonomi. Även om allt arbete inom hembygdsföreningen sker ideellt så krävs ändå pengar till hyra för bygdemuseet, inköp av mtrl, avgifter till Länsförbundet, försäkringar, fotobeställningar samt löpande utgifter för verksamheten.
Vi gläds som vi alltid gjort över alla våra medlemmars intresse för hembygden och ser med tillförsikt på hembygdsföreningens framtid!

Styrelsen.

Tillbaka