Protokoll 2010-10-31

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 31 okt kl 17.00 hos Inga-Lisa och Stig i Umnäs.

Närvarande: Marie, Inga, Gunn, Jonny och Stig.
Anmält förhinder: Henry, Britt-Inger och Lisbeth.

§ 1/ Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2/ Till justerare valdes Jonny Söderlund.

§ 3/ Dagordningen fastställdes.

§ 4/ Stig informerade från Länsförbundets höstmöte i Vilhelmina. Endast sex hembygdsföreningar var representerade, kanske beroende av dåligt väglag på grund av snön.
Vi samtalade om behovet av en enklare blankett för registrering av föremål, av möjligheten att anställa långtidsarbetslösa via Arbetsförmedlingen samt informerade varandra om respektive förenings verksamhet.
Även information om Bygdenet gavs.
Byggnadsantikvarie Pernilla Lindström från Skellefteå muséum föreläste om trädgårdshistoria. I tidskriften Västerbotten nr 2/10 finns en artikel om trädgårdar i norr.
Björn-Åke Danielsson, Knaften, har överfört gamla smalfilmer till cd och bland annat en från Vilhelmina f
rån 1960-talet.
I övrigt var Folkets Hus fyllt med kulturella aktiviteter från Länsmuséet och från Vilhelminas kulturliv.

§ 5/ Ändringen av firmateckning är nu klar. Någon förändring av ekonomin från föregående möte har inte skett.

§ 6/  Arbetet med Bygdeband har nu påbörjats. Haidie Holmfridsson har tillkommit som ”inmatare” i databanken. Hittills har byarna i Gratianbygden lagts in.

§ 7/ Planeringen av nästa års verksamhet började vi diskutera. Utställning av brudkort från par i  och från Gratianbygden  Brudklänning med slöja på en provdocka. Kort tillbakablick på lagar, regler och syn på äktenskap och vigslar under förslagsvis 200 år, dvs Gratianbygdens ålder. Uppmärksamma par som gift sig i vår bygd 1961, dvs guldbröllopspar.
Catrine Lyngdell och Marie Persson har tankar på en Järvsjödag samt utställning av den byns historia på Bygdemuséet. Tankar finns också på en släktträff  med ev. middag på Skoterhotellet. Hembygdsföreningen är beredd att hjälpa till med arrangemanget om så önskas. Styrelsen beslöt att bjuda in Catrine till ett styrelsemöte för närmare planering och kunskap om vilka förväntningar som finns på vår förening.
Vi fortsätter att tänka och planera för sommaren 2011.

§ 8/ Innan mitten av december bör manus för Gratianbladets januarinummer vara klart. Förutom en kort tillbakablick på den gångna sommarens verksamhet beslöt styrelsen att göra ett upprop om brudkort och skol- och konfirmationskort. De senare samlas i pärm för kommande utställning.
Vidare information om Järvsjödagen,  och om Eivor Sparrmans forskning om Natanael Andersson.
Inga efterlyste information om ”Olas klocka och jäla” vid Magasjön. Stig undersöker.

§ 9/ Stig kontaktar Arbetsförmedlingen angående långtidsarbetslösa. Det finns hembygdsföreningar som
fått hjälp bland annat med Bygdeband.

§ 10/ Nästa styrelsemöte  söndag 16 januari 2011, kl. 17.00 hos Lisbeth och Eke Stenvall i Forsmark.

§ 11/ Avslutades mötet.


Vid protokollet


Stig Anderback

 

Marie Persson             Jonny Söderlund
Ordförande                 Justerare

 

 

 

Tillbaka