Protokoll 2010-07-04

Protokoll vid styrelsemöte 4 juli 2010 på Bygdemuséet.

 

Närvarande: Marie, Britt-Inger, Gunn, Lisbeth, Inga och Stig.

Anmält förhinder: Anna och Henry.

 

§ 1/ Mötet öppnas.

 

§ 2/ Till justerare utsågs Marie.

 

§ 3/ Ärendelistan fastställdes.

 

§ 4/ Diskuterade vi om allt var ordnat inför årsmötet vad gäller dokument och praktiska detaljer. Så var det!

 

§ 5/ Jourlistan fastställdes. Stig kontaktar Jonny och Anna-Lisa för de helger som saknar ansvariga. Stig tar de två återstående.

 

§ 6/ Motiveringen för Näringslivsstipendiet godkändes. Stig kontaktar Klas Jakobsson och överlämnar stipendiet.

 

§ 7/ Representanter för Bygdeband besöker oss lördag den 31 juli, kl. 13.00. Alla som har möjlighet att delta kommer till Bygdemuséet den dagen. Tyvärr krockar det med auktion i Silverberg, men den som kan komma, kommer!

 

8/ Mötet avslutades och vi fortsatte med det praktiska arbetet med utställningarna och städning av lokalerna. Marie och Britt-Inger tar en ytterligare genomgång av utställningarna till veckan, ordnar med affischer, mm. Stig tar fram båten och anslagstavlan till Muséet och kontaktar Stig-Ove Gustavsson som ska inviga skidutställningen.

 

Vid protokollet

 

Stig Anderback                                Marie Persson

Ordf                                              Justerare

 

 

 

 

Tillbaka