Protokoll 2010-04-11

Protokoll fört vid styrelsemöte 11 april 2010 hos Britt-Inger och Felix Pettersson.

 

Närvarande: Britt-Inger, Gunn, Johnny, Inga, Henry och Stig.

Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno, Marie och Lisbeth.

 

§ 1/ Britt-Inger hälsade välkommen och Stig öppnade mötet.

 

§ 2/ Till justerare utsågs Gunn.

 

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

 

§ 4/ Föregående protokoll upplästes och kommenterades.

 

§ 5/ Berättarafton  7 mars i Adventkyrkan i Slussfors utvärderades. Vår gäst Stig-Ove Gustafsson berättade intressant och tankeväckande om sitt liv. Barselepojke med arbete i skogen, studier, arbete som gymnastik-lärare,  FN-soldat, internationell representant i slalombranschen och som visdiktare och trubadur. Även som författare till boken ”Fjällvind över världen”är Stig Ove känd. Vår förening fick tio ex av den boken samt lika många cd med hans visor till försäljning. Han har också deponerat sin samling skidor, 15 par och två par stavar till Bygdemuséet Gratian. Stig Ove fick starka applåder och många lovord och tack för sitt framträdande och sin generositet.

Sven-Ola Lönnback berättade när han och Verner Karlsson deltog i Postrännet. En historia som bör berättas för flera! Kanske den 10 juli, när vi öppnar Bygdemuséet!!

Lotterier och servering gav ett netto av drygt ett tusen kronor. Till alla som skänkt bröd och lotterivinster och hjälpt till med servering uttalades ett varmt tack.

Tyvärr var det inte så mycket folk som vi önskat och beräknat. Orsaken, som vi har att lära oss av, var tidpunkten! Slutet av sportlovet och samma dag som Vasaloppet! Aldrig mer!

 

§ 6/ Styrelsen fortsatte med planeringen inför sommaren.

Tidigare beslut citeras från föregående protokoll för att få en helhet av våra planer:

”Namn på skidåkare som tävlade är förutom Hugo och Maud Gustavsson och Jacob Grubbström, som vi tidigare nämnt, Ruben Jonsson, Ivan Hestner och Anders Egelrud.

Stig kontaktar Ivan och Anders samt gör en sammanställning av de predikantresor på skidor som finns dokumenterade.

Britt-Inger har fått i sin ägo ett antal bilder, som hennes morfar, Albert Nilsson, ”Jukt-Albert”

tagit. Länsmuséet har hjälpt till att framkalla från glasplåtar och även haft en utställning av bilderna under 2009. Britt-Inger och Marie ordnar en utställning av bilderna på Bygdemuséet till sommaren. Albert kom från Åkernäs, Juktådalen, och hade med sig sin kamera när han kom till Gratianbygden. Finns foton, tagna av honom i Sorsele? Britt-Inger fortsätter sin efterforskning och Stig tar kontakt med Gösta Laestander, mångårig Sorselebo.”

Vid dagens möte redovisade Stig ett löfte från Gösta Laestander om några gamla foton från Åkernäs samt information om Albert Nilssons tid inom Sorsele kommun. Britt-Inger visade oss de foton tagna av Albert, som kommer att visas i sommar.

Vidare hade Stig talat med två skidåkare som tävlat, Sigurd Jonsson och Stellan Oskarsson, båda Slussfors.

Inga föreslog att vi skulle ta med de Gratianbor som åkt Vasaloppet och det blev också styrelsens beslut.

 

§ 7/ Styrelsen beslöt att i likhet med föregående år hålla årsmötet under Bygdemuséets öppningsdag, i år 10 juli kl.13.00. Kallelsen går ut med Gratianbladets juninummer.

 

§ 8 Vår förträfflige kassör redovisade den ekonomiska ställningen: Kassa 4 528 kr, Plusgiro

42 323 kr.  Medlemsavgifterna har strömmat in! Styrelsen gläds åt våra trogna medlemmar!

 

§ 9/ Lisbeth Stenvall har med sina kontakter inköpt en rullstol till Bygdemuséet för 500 kr.

Vi tackar Lisbeth för ett bra köp!

Stig informerade om den offert som erhållits från ”Hi-Tech Hiss o Automatic” på en stoltrapphiss. Budgetpris 125 000 kr inkl moms. Stig fick i uppdrag att undersöka möjligheten att erhålla bidrag för hissen.

 

§ 10/ Årets näringslivsstipendium går till Klas Jacobsson, Solvändans ägare i Slussfors.

Klas har under många år drivit restaurangen Solvändan, bland annat ett populärt rastställe för långtradarchaufförer. Han är också innovatör.

 

§ 11/ Länsförbundets årsmöte hålls i Umeå lördagen den 15 maj med Umbygdens hembygdsförening som inbjudare. De medlemmar som har möjlighet att delta anmäler sig till Stig, tel 0951-520 61, senast 9 maj!

 

§ 12/ Diskuterades innehållet i Gratianbladets juninummer. Förutom presentation av sommarens begivenheter och kallelse till årsmötet, något från berättaraftonen, ett par av Jukt Alberts foton, nygamla foton som Marie tagit fram samt uppgifter om Johan Johansson, ”Janne i Umnäs”om hans död i Mo i Rana, 9 december 1902. Cuno Bernhardsson, Länsmuséet  i Umeå forskar fn om ”Janne”.

 

§ 13/ Nästa styrelsemöte hålls i Bygdemuséet söndag 6 juni kl. 17.00.

 

§ 14/ Avslutades mötet.

 

Vid protokollet

 

 

Stig Anderback                                Gunn Einarsson

Ordförande                                     Justerare

 

 

 

Tillbaka