Protokoll 2009-10-04

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 4 /10 2009 i Harrvik hos Siv och Jonny Söderlund.

 

Närvarande: Jonny, Gunn, Marie och lille Viktor, Lisbeth och Stig.

Anmält förhinder: Henry, Anna och Britt-Inger.

 

§ 1/ Mötet öppnades.

 

§ 2/ Till justerare utsågs Marie Persson.

 

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

 

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

 

§ 5/ Stig-Ove Gustavsson, Tärnaby, har erbjudit vår hembygdsförening att deponera ett antal par skidor, som han samlat under åren. Bland annat har han ett par som han fått i gåva av Albert Winka i Gardvik. På de skidorna har J.W Johansson i Umnäs åkt på sammanträde till Tärnaby för många decennier sedan. Stig har besökt Stig-Ove och tittat på skidsamlingen.

Efter diskussion beslöt styrelsen att med tacksamhet ta emot Stig-Oves erbjudande. Uppdrogs till Stig att underteckna erforderliga handlingar samt att hämta skidorna.

 

§ 6/ Maria Paulsson, Länsmuséet Umeå, har bokat preliminärt besök den 20 oktober på Bygdemuséet ang frågor om tillgänglighet.

 

§ 7/ Till Höstmötet med Västerbottens Hembygdsförbund i Vännas lördagen den 24 oktober anmäls Henry Fjällström och Stig Anderback. Om fler vill delta ska anmälan vara inne senast 20 oktober.

 

§ 8/ Kontakt via mail har sökts med Staffan Lundmark på DAUM i Umeå ang medverkan vid berättarcafé under hösten. Inget svar har vi fått. Stig tar förnyad kontakt. Styrelsen beslöt  att det planerade arrangemanget ska hållas i Adventkyrkan i Slussfors. Möjlig tid november i år eller i början av år 2010.

 

§ 9/ Styrelsen spånade på möjliga aktiviteter sommaren 2010: Presentation av och med någon av våra byar, visning och presentation av Stig-Oves skidsamling, foton på och minnen från skidtävlingar som framgångsrika skidåkare från Gratianbygden. Här nämndes Hugo Gustavsson i Gardsjönäs och bröderna Edvin och Jakob Grubbström med rötter i Forsmark. Vi fortsätter planeringen vid kommande styrelsemöten.

 

§ 10/ Maria Gardfall har väckt en fråga ang. Natanael Anderssons insyning 1812 av Björkkulla, sedermera Slussfors. Frågan är om Natanael bosatte sig i Björkkulla innan han slog sig ner i Umnäs? Marie, som jobbat med släktforskning, tar fram en ”manual” hur vi kan gå vidare och forska om var och när den förste nybyggaren i vår bygd uppehöll sig före 1812.

 

 

 

§ 11/ Diskuterades innehållet i nästa nummer av Gratianbladet:

-Maria G-s funderingar om Natanael

-Utvärdering av den gångna sommarens utställningar

- Kort presentation av Stig-Oves skidsamling

- Kommande berättarafton

- Historier från bygden

- PR för Folke Grubbströms böcker

Fler idéer efterlyses! Senast 15 dec 2009 till Stig!

 

§ 12/ Nästa styrelsemöte söndag 17 januari, 2010, kl. 18.00, hos Gunn och Max

Einarsson i Slussfors.

 

§ 13/ Avslutades mötet.

 

Vid protokollet

 

Stig Anderback                                Marie Persson

Ordförande                                     Justerare

 

 

 

Tillbaka