Protokoll 2009-06-07

Protokoll fört vid styrelse- och arbetsmöte söndag 7 juni 2009 i Bygdemuséet.

 

Närvarande: Britt-Inger, Henry, Inga, Johnny och Stig.

Anmält förhinder: Marie.

 

§ 1/ Mötet öppnades.

 

§ 2/ Till justerare utsågs Britt-Inger Pettersson.

 

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

 

§ 4/ Föregående protokoll upplästes och lades till handlingarna.

 

§ 5/ Diskuterades sommarens aktiviteter, Bygdemuséets öppethållande och marknadsföringen.

Programmet för öppningsdagen 4 juli:

11.00 Bygdemuséet  och hemslöjdsförsäljningen öppnar. (Stänger kl. 16.00. )

12.00 Serveringen öppnar.

13.00 Årsmöte med hembygdsföreningen.

14.00.Berättarföreställning –Krönikespelet.

 

Bygdemuséet håller öppet alla dagar veckorna 28 och 29, därefter lördag-söndag veckorna 30-32, dvs till och med söndag 9 augusti.

Henry kontaktar ungdomar ang. veckorna 28 och 29.

Jourlista för övrig tid samt förslag från valberedningen tas vid nästa styrelsemöte.

Stig annonserar i kommunens sommarprogram, i Bladet samt i VK-s och VF-s föreningsguide samt kontaktar Urban Viklund, Lokaltidningen. Henry tar kontakt med Allan Fjällström på VK.

Stig hör med Stig Jonsson på kommunen om att hyra en högtalare 3-4 juli.

Karameller beställs från Lycksele konfektyr av Stig.

Britt-Inger gör i ordning Kulturstipendiet. Stig översänder motivationen:

” Ulf Oscarsson kan i ord och ton förmedla vad vi alla känner för vår bygd och våra förfäder.

Han är en värdefull kulturell tillgång i Gratianbygden. Ulf är vår bygdepoet! ”

 

§ 6/ Stig informerade om Gratianbladet. Sänds ut via Henry 15- 16 juni.

 

§ 7/ Nästa styrelsemöte tisdag 30 juni, kl. 18.00, på Bygdemuséet.

 

§ 8/ Avslutades mötet. Därefter jobbade vi med utställningarna.

 

Vid protokollet

 

 

Stig Anderback                                Britt-Inger Pettersson

Ordförande                                     Justerare

 

 

 

Tillbaka