Protokoll 2009-03-15

 

Protokoll vid styrelsemöte söndag 15 mars 2009 hos Gunn och Max Einarsson, Slussfors.

 

Närvarande: Gunn, Henry, Jonny och Stig.

Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno och Britt-Inger.

 

§ 1/ Mötet öppnades.

 

§ 2/ Till justerare valdes Jonny Söderlund.

 

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

 

§ 4/ Stig informerade om de samtal som förts med Britta Lundgren på Länsmuséet  ang. Märkesåret 1809.

Fyra ”vepor” tas fram med information och under följande rubriker:

1 – Finland-Sverige, samma land under århundraden

2 – Sveriges läge i det dåtida Europa. Ryske tsaren, Napoleon, Gustav IV Adolf, Drottning Vilhelmina, Dorotea Fredrika

3 – Västerbotten ockuperat. Koloniseringen av inlandet och Lappmarken tar fart

4 – Freden och krigets konsekvenser

Vår förening får låna en kopia av denna utställning under början av juli månad. Hur länge avgörs hur stort intresset är från andra föreningar. Personal från Länsmuséet söker i arkiv om intressanta människoöden under och efter kriget. Kanske någon/några har bäring till vår bygd/kommun/närområde!? Vad har vi själva från våra släktforskningar?

 

Vad gäller planerna att uppföra en del av Krönikespelet som berättarföreställning har Lisa Anderback lovat ställa upp som Gratiamor. Lisa avslutar sin gymnasieutbildning i vår. Hon har läst på Scenskolan i Visby. Lars Lönnback har fått förfrågan att ställa upp som berättare.

Hur ordnar vi scenen? Vid regn? Vi funderar vidare.

Vi förväntar oss att Marie Persson – i vanlig ordning – har intressanta foton att ställa ut på vår sommarutställning.

Planeringen fortsätter.

 

§ 5/ Som mottagare av Kulturstipendiet för 2009 var vi eniga om att utse vår poet, trubadur och spelman – Ulf Oskarsson, Nordanås. Britt-Inger ordnar inglasat diplom och Stig skriver motivationen. Utdelning vid Bygdemuséets öppnande lördagen den 4 juli.

 

§ 6/ Berättaraftonen i Umnäs församlingshem med temat Gratianbygdens bilhistoria blev en lyckad och uppskattad föreställning. Ulf Oskarsson och Sven-Åke Dahlgren spelade dragspel, Bert-Ove Lönnback sjöng, Ulf framförde egna nyskrivna dikter och alla sjöng med i allsången. Historierna flödade och vi ångrade att vi inte hade en bandspelare! Marie hade tagit fram 15 bilder på gamla bilar och förare som underlag för minnet. Som vanligt hade medlemmar bakat och med servering och lotterier hade vi ett bra netto att tillföra kassan.

Ordföranden informerade om styrelsens planer inför sommaren.

Drygt 30 personer kom och Vuxenskolan var medarrangör.

Styrelsen riktar ett stort och varmt tack till alla medverkande!

 

§ 7/ Vår kassör, Henry, informerade om vår ekonomi som är fortsatt god: 38 709 kr på giro och 3 887 i kassa. Våra medlemmar är trogna inbetalare av årsavgiften, som är grundbulten i vår ekonomi.

 

§ 8/ Nästa styrelsemöte blir söndag 3 maj kl. 18.00 hos Ulla och Henry Fjällström i Forsmark.

 

§ 9/ Mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet

 

 

Stig Anderback                                Jonny Söderlund

Ordförande                                     Justerare

 

Tillbaka