Protokoll 2008-06-23

Protokoll vid styrelsemöte 2008-06-23.

Plats Bygdemuséet

Närvarande: Britt-Inger, Gunn, Marie, Birgitta, Inga, Henry och Stig samt Kurt Hamre från Storumans hembygdsförening.

Anmält förhinder: Anna Nordström och Nils-Uno Ahlenius.

 

§ 1/ Mötet öppnades

 

§ 2/ Till justerare utsågs Britt-Inger

 

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

 

§ 4/ Beslöts att summan för Årets näringslivsstipendium ska vara 2000 kronor.

 

§ 5/ Beslöts att försäljningspriset för talboken Nybyggare ska vara 150 kr.

 

§ 6/ Jourlistan för Bygdemuséet sommaren 2008 fastställdes. Söndag 26 juli saknas guide.

Den som känner för den dagen, hör av er till Stig eller Henry! Om någon får förhinder MÅSTE vederbörande byta med någon annan!

 

§ 7/  Diskuterades annonsering och affischering inför sommarens aktiviteter. Genom samarbetet med Storumans hembygdsförening om temautställningen har Medborgarskolan bekostat affischerna. Under dagen har Kurt Hamre fraktat upp utställningsföremål från Storuman och placerat ut dem. I Storuman sätter Medborgarskolan upp affischer, Birgitta i Forsmark, Gunn i Slussfors och Stig i Dikanäs, Nordanås, Ankarsund och Umnäs.

 

Styrelsen beslöt att annonsera i Bladet samt i länstidningarnas företagsguide. Tidigare har också aktiviterna lagts ut under ”På G” i Lokaltidningen. Stig annonserar.

 

§ 8/ Henry presenterade förslag till aktuellt dagboksblad.

 

§ 9/ Stig läste upp förslag till verksamhetsberättelse för 2007-2008. Styrelsen godkände den efter smärre justeringar.

 

§ 10/ Nästa möte blir tisdag 2 juli, kl. 18.00, på Bygdemuséet, dvs till veckan!

 

§ 11/ Efter tårtkalas som Gunn bjöd på, avslutades mötet och därefter jobbade vi med utställningen.

 

Vid protokollet

 

 

Stig Anderback                                        Britt-Inger Pettersson

Ordf                                                         Justerare

 


 

Tillbaka