Protokoll 2008-06-01

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 1 juni 2008

Lokal: Bygdemuséet.


Närvarande: Anna och Nils-Uno och deras månadsgamla dotter samt Henry och Stig.

Anmält förhinder: Britt-Inger och Jonny samt Gunn - som tar med sig sin namnsdagstårta vid nästa möte.


§ 1/ Mötet öppnades.


§ 2/ Till justerare valdes Anna Nordström.


§ 3/ Föredragningslistan godkändes.


§ 4/ Den 9 juni får Stig hämta utställningsföremål från Hembygdsgården i Storuman.

Vid arbetsmöte tisdagen 17 juni kl. 18.00 ställer vi i ordning utställningen om postväsendet i Gratianbygden.

Nils-Uno och Henry mailar över sina anteckningar till Stig. Vi följer upp de kontakter som tidigare tagits med anhöriga till lantbrevbärare i vår bygd.


§ 5/ Gratianbladets juninummer, nr 62, färdigställdes under dagen av Pia och Stig. I morgon, måndag går det till tryckning hos Storumans Tryckeri och därefter tar Ulla och Henry hand om distributionen i vanlig ordning.


§ 6/ Efter diskussion utsågs Petter Karlsson och hans fru Angela Stone, Slussfors till årets näringslivsstipendiater.

Motivation: Angela och Petter har övertagit lantbruksrörelsen av Petters föräldrar och bedriver mjölkproduktion – för närvarande den enda i Gratianbygden. Samtidigt har Petter etablerat sig som en av världens främsta hundförare. Tillsammans med sin Angela vann Petter La Grande Odessé i Frankrike/Schweiz 2008 - sin hittills största seger - i en av världens tuffaste slädhundstävlingar. Han har också själv fött upp nästan alla sina tävlingshundar. Hembygdsföreningen Gratian önskar Angela och Petter fortsatta framgångar såväl i lantbruket som på tävlingsbanan!

Britt-Inger ordnar diplom. Stipendiesumman beslutas om vid nästa styrelsemöte. Stipendiet delas ut den 5 juli 2008, kl. 12.00, på Bygdemuséet.


§ 7/ Bygdemuséet hålles öppet under sommaren 2008 från och med 5 juli till och med 10 augusti. Alla dagar under tiden lördag 5 juli till söndag 20 juli, därefter lördag-söndag, mellan kl. 11 och 16. Henry kontaktar någon intresserad ungdom för måndag-fredag veckorna 28 och 29.


§ 8/ Diskuterades priset för talboken –Nybyggare. Vi enades om ett preliminärt pris av 150 kr.

Beroende på kostnaderna tas slutligt beslut vid nästa styrelsemöte. Stig besöker Tryckeriet i morgon för ett sista samtal om utformning och pris för omslag/förpackning.


§ 9/ Lämnades information från årsmötet med Västerbottens hembygdsförbund i Nordmaling.

Som ombud från vår förening deltog Sture Näslund, Hörnefors samt Henry och Stig. Stig fick förnyat förtroende som ordinarie ledamot i Länsförbundet samt som adjungerad i styrelsen för Västerbottens Museum AB samt i styrelsen för Muséets samlingar.

Från Länsstyrelsen deltog Helena Vikberg som informerade om bland annat restaurering av gamla lador. Bidrag kan lämnas med 14.300 kr per lada. Vidare lämnade Peter Wallenskog information om Genline.se. Kyrkböcker från tiden 1600-1900 är inscannade. I dag har Genline 60 000 kunder. Abbonnemanget fås till rimligt pris. I samverkan med bygdeförbund kan hembygdsdata göras tillgängliga på Bygdeband. Eget mtrl kan scannas in och digitaliseras

gratis. Abbonnemang för 15 kr/månad och 35 % av avkastningen går tillbaka till hembygdsrörelsen. Styrelsen uppdrog till Marie och Britt-Inger att undersöka om detta är något för vår förening.

Som avslutning berättade Greger Ottosson från Sune Jonssons texter. Nordmalings hembygdsförening svarade för ett fint värdskap för de rekordmånga deltagarna, ca 70 !


§ 10/ Nästa möte, blir tisdag 17 juni kl.18.00, som också blir ett arbetsmöte då vi ställer i ordning utställningen.


§ 11/ Avslutades mötet.



Vid protokollet




Stig Anderback Anna Nordström

Sekr. Justerare


 

Tillbaka