Protokoll 2008-05-04

 

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 4 maj 2008 i Forsmark hos Ulla och Henry Fjällström.

 

Närvarande: Britt-Inger, Gunn, Jonny, Henry, Inga och Stig.

Anmält förhinder: Anna och Nils-Uno (barnafödsel! )

 

§ 1/ Mötet öppnades.

 

§ 2/ Till justerare utsågs Gunn Einarsson.

 

§ 3/ Uppföljning av berättarafton 20 april i Forsmarks byastuga. Mona och Love Ersare bjöd på en tänkvärd och professionell föreställning med berättande och sång. Deltagarna bidrog med historier och minnen av Ersar-släkten. Ett 60-tal nöjda besökare!

Lotterier och servering med skänkta vinster och kaffebröd gav en behållning av 3100 kr. Kostnad för gage, resor och lokalhyra blev 5450 kr. Bidrag har sökts från Riksteatern i Västerbotten och mellanskillnaden tas från hembygdsföreningens kassa.

 

§ 4/ Västerbottens hembygdsförbund har sin Årsstämma i Nordmaling den 17 maj. Som ombud anmäls Henry Fjällström, Forsmark, 923 97 Slussfors

 

§ 5/ Erik Gardeströms bok –Nybyggare har nu lästs in av Carl-Axel Nordenberg på tre cd-skivor. Eriks familj har gett sin tillåtelse att talboken får ges ut av hembygdsföreningen Gratian och de gör endast anspråk på ett antal exemplar. Motsvarande löfte har vi fått av Carl-Axel. Ulla och Henry har hittills kopierat 50 talböcker. Stig har kontaktat Storumans tryckeri som ska göra omslagen.

I samband med kaffet lyssnade vi på ett avsnitt och konstaterade att kvalitén var utmärkt! Vid sommarens utställning har vi goda möjligheter att finna intresserade köpare.

 

§ 6/ Henry gav oss en aktuell rapport över föreningens ekonomi. Behållningen är i dag 36 900 kr.

 

§ 7/ Snart dags för Gratianbladets juninummer. Maja är bortrest men Pia har lovat att som tidigare hjälpa oss med redigeringen. Diskuterades innehållet:

-Information om sommarens utställning

-Berättarafton med Mona och Love

-Horn-Erik

-Mejeriet i Magasjön

-Från årsmötet i Nordmaling

-Talboken

-Informationsö i Storumans kommunbibliotek

- Livskraften, föreställning med Marianne Folkedotter och Hans-Ola Stenlund (Henry tar kontakt och kommer överens om datum.)

 

§ 8/ Stig kontaktar Kurt Hamre och transporterar mtrl om postutställningen till Bygdemuséet. Mtrln finns på Storumans hembygdsgård.

 

§ 9/ Nästa styrelsemöte söndag 1 juni, kl. 18.00. Plats: Bygdemuséet. Gunn har namnsdag och bjuder på tårta!

 

§ 10/ Anna och Nils-Uno har begåvats med en dotter! Vi gratulerar och ger Britt-Inger i uppdrag att inköpa lämplig present.

 

§ 11/ Avslutades mötet.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Stig Anderback                                        Gunn Einarsson

Ordförande                                              Justerare

 

Tillbaka