Protokoll 2007-09-16

 

Minnesanteckningar från styrelsemöte söndag 16 september 2007.

Plats: Bygdemuséet Gratian.

Närvarande: Marie Persson och Stig Anderback.

 

§ 1/ Öppnades mötet. Eftersom vi inte är tillräckligt många närvarande förs minnesanteckningar i stället för protokoll över de beslut som vi hoppas få godkända i efterhand.

Under älgjaktstid ska vi inte kalla till möte någon fler gång!!!

 

§ 2/ Marie utses att granska anteckningarna.

 

§ 3/ Ärendelistan godkände vi.

 

§ 4/ Uppföljning av sommarens aktiviteter.

Temat på utställningen har varit –Gamla bruksföremål. Många av föremålen har lånats från Inger och Klas Arklövs gårdsmuséum i Ankarsund. Inger och Klas blev också årets mottagare av kulturstipendiet, som utdelades under öppningsdagen den 7 juli. Samtidigt hade Umnäsara hembygdsförsäljning och servering.

Besöksantalet på Bygdemuséet under sommaren har uppgått till knappt 200.Vi hade öppet alla dagar den första veckan, därefter lördag-söndag till och med 19 augusti.Vissa dagar kom inga besökare. Inför nästa sommar måste vi diskutera hur vi ska kunna öka intresset. Vid ett tillfälle hade vi Runar From som föreläsare om gränshandeln med Norge och byggandet av tunneln genom Umskalet. Då hade vi drygt tjugotalet besökare. Försaljning har skett av de nya utgåvorna: Diktsamling från Gratianbygden samt CD-n med JV Lundqvists möbler. Alla medverkande i diktsamlingen fick var sitt gratisexemplar.

 

§ 5/ Eftersom kassören jagar älg får vi nöja oss med beskedet att inkomsterna under sommaren har i stort sett täckt lokalhyran och övriga kostnader.

 

§ 6/ Länsstyrelsens tävling ”De glömda husen” fick denna gång tyvärr ingen respons i vår bygd . Robert Anners hus i Slussfors platsade inte i tävlingen eftersom den föreningen inte tillhör Västerbottens hembygdsförbund, Stenvalls smedja i Forsmark är i alltför dåligt skick och vad gäller Hestners fäbod vid Slussforsviken finns inte tillräckligt tid och intresse detta år.

 

§ 7/ Under tiden 20-23 oktober har Länsmuséet lagt sina studiedagar i Storumans kommun. Dessa dagar ligger till grund för uppstart av informationsöar. Tanken är att dessa öar byggs upp cirka ett år efter länsmuseidagarna.

De två första dagarna läggs aktiviteterna i tätorterna och de efterföljande dagarna blir byarnas.

Efter samråd med berörda ordnar vår hembygdsförening tillsammans med Vuxenskolan och Länsmuséet  berättarafton i Forsmarks byastuga måndag den 22 oktober kl. 19.00. Etnologen Hillevi Wadensten medverkar bland annat. I övrigt pågår planering av dagarna av en arbetsgrupp från kommun och Länsmuséet.

För hembygdsföreningen Gratian föreslår vi följande: Vi tar med oss fotopärmarna över de gårdar som är dokumenterade i de olika byarna. Några av släkttavlorna som Marie Persson sammanställt samt böcker och häften och cd-n med möbler för försäljning. Marie gör i ordning en pärm, som visar inscannade foton som lämnats in av privatpersoner i eller med anknytning till Gratianbygden.. Detta mtrl kan också visas vid Länsförbundets öppna höstmöte, som sker i samband med öppningsdagen den 20 oktober i Storuman.. Vi hoppas att några i vår styrelse kan hjälpa till med försäljning och information. Meddela Stig A så fort Du kan!!!

 

§ 8/ Jarl Orrkvist har skaffat gamla vägskyltar som kasserats av Vägverket. Han skänker en till hembygdsföreningen. Genom inköp av bokstäver som klistras på skylten kan vi få den text vi önskar. Kostnad cirka 300 kronor. Vi får också sätta upp den tillsammans med de skyltar Jarl satt upp vid vägskälet till Umnäs. (vid Forsnacken) Förslaget är att vi tackar och tar emot

gåvan.

 

§ 9/ Nästa styrelsemöte hålls hos Inga-Lisa och Stig Anderback, söndag 18 november kl. 15.00.

 

§ 10/ Avslutades mötet.

 

Därefter städade vi toaletten, hallen och trappan, skakade mattorna plockade undan från utställningsföremål samt stängde Bygdemuséet inför vintern. Efter överenskommelse med Jarl får skolbänkarna stå kvar i skolsalen. Om salen behövs för konferenser informeras Stig A i god tid och han ansvarar för att salen töms och konferensmöbler tas in.

 

Antecknade gjorde

 

 

 

 Stig Anderback  och      Marie Persson godkände det skrivna.

Tillbaka