Protokoll 2007-01-14

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 14 januari 2007.

Plats: Forsmark hos Ulla och Henry Fjällström.

Närvarande: Gunn Einarsson, Ulla och Henry Fjällström och Stig Anderback.
Anmält förhinder: Britt-Inger Pettersson och Marit Bergfors.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare valdes Gunn.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/ Föregående mötesprotokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Datum och tid för vårens berättarafton fastställdes till söndagen den 25 mars kl. 15.00. Eftersom Folkets Hus i Ankarsund inte är tillgängligt då, väljer vi Slussfors och Adventkyrkan. Henry undersöker om vi kan vi in en notis i Gratianbladet, innan det går i tryck. Annonsering sker i Bladet, Stig ansvarar, och samarrangemang sker med Vuxenskolan. Huvudberättare blir Howard Torstensson som  fn är bosatt i Ekebyholm. Han visar också gamla filmer från Gratianbygden. Gunn ordnar flygbiljett till Howard och bilresan från och till flygplatsen ordnar vi inom styrelsen. Lokal ordnas av Gunn, lotterier och priser av Gunn och Henry. Vi förutsätter som tidigare att styrelseledamöterna, men även medlemmar i hembygdsföreningen, skänker lämpliga vinster. Vi räknar med 200 lotter och ca 80 besökare.

Bröd bakas av Inga-Lisa, Gunn samt Ulla och Henry. Kaffekokning och servering hjälps vi åt med i vanlig ordning.

§ 6/ Gratianbladet, nr 59, är klart för tryckning och Ulla och Henry distribuerar bladet under innevarande månad.

§ 7/ Marits APR-anvisning är förlängd under januari 2007. Den omfattar halvtid men kan bli mindre om Marit får vikariat på skolan.

§ 8/ Till sommarutställningen 2007 om gamla föremål och deras användning samt deras benämning på dialekt inbjuds professorerna Per-Uno Ågren och Lars-Erik Edlund från Umeå.

Vad hembygdsföreningen kan erbjuda är reseersättning med bil –samåkning, mat och logi för dem och medföljande samt ett välkomnande och mottagande med värme och tacksamhet. Stig ansvarar för kontakten samt de förberedelser av utställningen som krävs.

Bygdemuséet Gratian öppnar lördagen den 7 juli. Datum för Per-Unos och Lars -Eriks medverkan fastställs i samråd med dem.

§ 9/ Frågan om de bortglömda husen bordläggs till nästa styrelsemöte.

§ 10/ Styrelsen beslutar att hos Västerbottens Hembygdsförbund abonnera på den nya versionen av dataprogrammet SOFIE för i första hand år 2007. Stig kontaktar.

§ 11/ I oktober månad 2007 planeras Länsmuséedagar i Storuman. Stig kontaktar ansvariga för Länsmuséet och  Storumans kommun och erbjuder vår medverkan med  utställnings-föremål, foton och dokument från Gratianbygden.

§ 12/ Till redaktionskommitté för det planerade ”lyrikhäftet”väljs Marit, Anna och Nils-Uno. I senaste Gratianbladet finns ett upprop till medlemmarna om deras medverkan med dikter.

§ 13/ Årets resa för hembygdsföreningen Gratian blir till Lycksele och deras 400-årsfirande. Stig undersöker vilket datum som blir lämpligt. Månaden blir förmodligen juni. Föreningen bekostar bussresa för medlemmarna. Icke medlemmar åker för 100 kr. Henry ordnar med buss när datum fastställts.

§ 14/ Nästa styrelsemöte hålls i Bastansjö söndag 11 mars, kl. 15.00 hos Anna och Nils-Uno.

OBS! Ingen särskild kallelse utgår! 

§ 15/ Avslutades mötet.

 

Vid protokollet

 

Stig Anderback                                            Gunn Einarsson

Ordf                                                           Justerare

 

 

Tillbaka