Om oss                                    

Hembygdsföreningen Gratian, som bildades 1961, "skall  vara allmän hembygdsförening för Gratianbygden i Storumans kommun, Västerbottens län och skall stödja Gratianbygdens olika strävanden för överlevnad och en bättre framtid" (§ 1 i föreningens stadgar). Föreningen arbetar med en rad projekt för att stödja bygdens kultur och näringsliv. Sålunda ordnar hembygdsföreningen speciella Gratiandagar och har även iordningställt ett bygdemuseum. Kultur och näringslivsinsatser uppmuntras, mm.
Några milstolpar i föreningens 40-åriga verksamhet är:                              

* Bildandet av föreningen 1961, som en släktförening.                       
   1988 skedde det formella bildandet av Hembygdsföreningen Gratian.

* Tidningen Gratian-tidningen utkom med sitt första nummer 1961
   Utkommer med ca 2 nr/år  Smakprov kan du hämta här!

* Stödföreningen Gratianbygdens Stödförening bildades 1968 i Stockholm.

* Flaggan, gul med Gratiansymbolen, utkom 1992 se bild!

* Museet, Gratianmuseet i Umnäs invigdes 2000


Se karta över hembygdsföreningens verksamhetsområde här!

Läs artikel om Lappstugan här!

Vår
styrelse  2010

Styrelsens protokoll
                                       

    
     Läs gärna texten till Gratiansången här!

Umnäs från Nordanås
Umnässjön
Portbron i gammal och ny version      
Portbron från Forsnacken
Uman
 
Kirjesån
 
Forsen
 

Sommarblommor
Sandås
Kvällssol över Uman

 

                
Varje år delar föreningen ut ett stipendium till någon eller några som på ett särskilt sätt främjat hembygden. Sommaren 2010 delades stipendiet ut till Klas Jacobsson, Slussfors i samband med museets öppnande för säsongen. 
Se bild från utdelandet här!  

Listan över personer som mottagit hembygdsföreningens stipendier under åren finns här!

Välkommen att bli medlem