Öppningsdagen 10 juli 2010

Bygdemuséet Gratian i Umnäs besöktes under öppningsdagen för sommaren av nära hundra besökare, trots många konkurrerande aktiviteter. Sommarens tema var skidor och skidåkning.

Stig Ove Gustafsson invigde utställningen av den skidsamling, som han deponerat till muséet.

Han påminde om vikten att värdesätta tidigare generationers förmåga, yrkesskicklighet och vilja att överleva under betydligt svårare levnadsförhållanden än i dag. Ett muséum har stor betydelse att hjälpa oss till den förståelsen. Samlingen innehåller skidor från en hundraårs –period.

Fotoutställningen av Albert Nilssons, Jukt-Alberts bilder, överraskade många för sin höga kvalitet. Västerbottens muséum har förstorat ett antal foton som visats i Umeå och som nu överlåtits till Bygdemuséet Gratian.

Hembygdsföreningens nyvalda ordförande, Marie Persson, har lagt grunden för en fotodatabas, som utvecklas för varje år. Från en besökare, som studerade fotosamlingarna var kommentaren:
”Här behöver jag vara i flera dagar!”

 

    

   Klas Jakobsson, Årets Näringslivsstipendiat,
   tar emot utmärkelsen av Stig Anderback,
   avgående ordförande för
   Hembygdsföreningen Gratian.

 

Klas Jakobsson, Slussfors, fick årets Näringslivsstipendium. Han har drivit Restaurang Solvändan under 20 år till stor nytta och glädje för såväl bygdens folk som trafikanter efter E-12-an.

Intresseföreningen Umnäsara serverade kaffe och våfflor, Gratianryttarna bakade och sålde tunnbröd och intresserade fick också baka sin egen brödkaka. Bygdens hemslöjdare och amatörkonstnärer sålde sina alster och besökarna samtalade och trivdes. Dagen var enligt samstämmiga uppgifter - väl använd och lyckad- och mot mygg finns det motmedel!!

 

    

Inga-Lisa Ahlenius får hjälp av sin man Ruberth
med myggmedel

 

 

 

 

Tillbaka