Museet

Den 9 juli år 2000 invigdes bygdemuseet Gratian. Många års arbete med införskaffande av föremål och iordningställande av lokalerna hade föregått invigningen. 
Utformningen av museet är gjord så att vissa utställningar är relativt permanenta, som t ex nybyggarliv, Umnäs skola-skolhem samt historierummets dokumentation av vår kulturhistoria från forntid till nutid, 
med en avdelning för samernas historia. Andra delar av museets utställningar är "rörliga" dvs. de är  olika temautställningar som varieras år från år.
Se bilder från utställningen sommaren 2003 som handlade om "Lanthandeln i bygden under 100 år".

Genom att dokumentera vår gemensamma historia kan vi också få inspiration 
att forma en gemensam framtid. Titta gärna in i de olika rummen i museet! 

         Historierummet
Nybyggarköket
Kammaren  
Vägar och stigar
 

Utställning 2002
 
Skolsalen

Skolköket
 
Skolhemmet
 

Har Du något föremål, foto eller handling som kan vara av intresse för att visa vår bygds historia?
Vi är angelägna att få komplettera våra utställningar!
Du kan vända Dig till någon av styrelseledamöterna med frågor och om Du vill lämna något 
till utställningarna. Maila oss!

Vi gör en kort beskrivning på ett registerkort av det som Du lämnar in. Du får ett kvitto 
där det framgår om Du lånar ut eller skänker föremålet.
Vi har Hembygdsförbundets försäkring på inventarier och utställningsföremål.