Du som bor i Gratianbygden, har dina rötter i eller på annat sätt är intresserad av bygden, är välkommen att kontakta vår förening och bli delaktig i gemenskapen.

Helst vill vi inbjuda Dig att göra den insats Du önskar för att främja Gratianbygdens utveckling. Du kan anmäla Ditt intresse för att deltaga i någon arbetsgrupp, i arbetet för bygdemuseet Gratian eller något annat intressant projekt. Alla är välkomna.

Stöd vårt arbete genom att bli betalande medlem.

 Årlig medlemsavgift till Hembygdsföreningen Gratian är f.n. endast 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj (barn under 16 år) och betalas lättast in på 
postgiro 459 08 08 - 4


Som medlem får Du glädjen av vårt gemensamma arbete och insatsen för vår hembygd.
Dessutom får Du inbjudningar till olika aktiviteter samt tidningen "GRATIAN", vanligen två gånger per år.