Aktuellt 
Varje år anordnar hembygdsföreningen Gratian flera olika aktiviteter. De flesta aktiviteterna 
är förklarligt nog förlagda till sommaren. Under hela året pågår dock planering och förberedelser.
Läs Styrelsens protokoll

 

2005

Museet är öppet även i sommar. Lördag den 9 juli invigdes utställningen 
av Per-Uno Ågren och Britta Lundgren från Länsmuseet i Umeå. 
Läs invigningstalet här >>>

Läs ett reportage från invigningen här >>>

Kulturstipendiet delades ut. Mer om det här >>>

 

Temat i sommar är gamla foton och emigranter. 
Förteckning och annat om emigranter från Stensele socken 
under en viss period finns.

Emigranter från Gratianbygden. Namn och data, foton, pass, brev, 
kort levnadsbeskrivning. Ev namn på anhöriga som det finns kontakt med. 
Karta över Nordamerika, Kanada med aktuella platser utmärkta. 

Anledningar till varför de lämnade Sverige och varför de valde Amerika.

 

Se bilder från utställningen >>>

Här kan du se bilder från Gratianättlingen Steven Anderssons besök >>>

 

Även till sommaren lånas OF Johanssons och Efraim Fjällströms bilder från Länsmuséet. 
De nya fotografer som presenteras är Albert W Nilsson, Ruth Hestner, Olof Öberg m.fl.

 

Den 16 – 17 juli klockan 10.00-16.00 finns Marie Persson och Britt-Inger Pettersson 
på plats för att scanna av och dokumentera bilderna.

Vid frågor ring 0951-50144

 

Leta i dina gömmor efter gamla fotografier, på kända och okända människor, 
kom med dessa till museet så att vi kan få dokumentera bilderna. 
Som tack lämnar vi en CD på bilderna och kanske kan vi identifiera någon.

 

Elisabeth Arnfjell, Nordanås ställer ut ett antal av sina tavlor i bygdemuseet.

 

Museet är öppet varje dag i två veckor 11-24/7kl. 10.00 – 16.00 
därefter lördag och söndag samma tid t.o.m. den 14 augusti

 

I början av juni kommer nytt ex av Gratianbladet


---------------------------------------------------------------------------------

Berättaraftonenden 17/3 kl. 19.00 i Byastugan, Nordanås var mycket lyckad.

Bildspel med gamla bilder från bygden visades,
historier kring bilderna berättades
och det var allsång under ledning av Åke Strids svänggäng m.fl.
Dessutom var det ordnat med servering och även lotteri. 
Läs mer från den uppskattade
 kvällen och se flera bilder här >>>

---------------------------------

Hembygdsföreningen Gratian har planer på en utställning, i bygdemuseet sommaren 2005, 
om emigranter från Gratianbygden.
Dessutom kommer gamla foton, tagna av våra fotografer från bygden, 
Ruth Hestner, Slussfors och Albert Nilsson, Hällnäs att visas.

Hembygdsföreningen har en strävan att fortsätta med att stärka 
en egen identitet. Från Mellanbygden, där vi måste hänvisa till 
andra orter för att kunna placera oss i geografin, till Gratianbygden, 
ett namn som förhoppningsvis ska kunna stå för sig själv.Hembygdsförbundets vintermöte hålls i Olofsfors, Nordmalings kommun, lördag 26 februari. 
Årsmötet blir i Bjurholm 14 maj. Riksstämman för år 2005 är förlagd till Umeå, 10 -12 juni. 
Där kan hembygdsföreningarna "visa upp sig" med utställningar, böcker, foldrar, mm. 
Från vår förening hoppas vi kunna delta.

Från och med hösten 2004 är Stig Anderback med i Hembygdsförbundets styrelse i
Västerbotten samt from januari 2005 adjungerad ledamot i Styrelsen för 
Västerbottens Museum AB.

----------------------------------------

2004

En levnadsteckning om O.F. Johansson, Slussfors presenterades 
av Elisabet Oscarsson tisdagen den 20 juli i bygdemuseet. 
Hon har gått igenom en mängd handlingar, böcker och foton och kommer 
att sammanställa detta i en bildbiografi om O.F. Johansson så småningom.
Se bild från träffen här.

Bygdemuseet öppnadeför säsongen lördagen den 10 juli kl. 11.00 
Sommarens temautställningom "Företag, föreningar och sevärdheter
visar med text, bild, föremål och andra illustrationer vad som finns i bygden idag.
Se bilder från utställningen här!
Näringslivsstipendiet delades ut samma dag. I år gick stipendiet till
Malin Rådbring o Malte Anderback som driver Skoterhotellet i Umnäs
samt till Catrine Anderback o Kenneth Gjemmestad som driver ett 
hundspannsföretag; Silent Way.  Se bild här!
Samtidigt avtackades Marit Bergfors, Slussfors, som avslutar sin 
arbetspraktik i hembygdsföreningen. Bild här! 

Gratianbygden idag - presentation och utveckling är ett projekt som 
hembygdsföreningen kommer att arbeta med under år 2004. Det består 
av tre olika delar; en informations/turistbroschyr, en temautställning i 
bygdemuseet samt uppskyltning av sevärdheter i vårt område.

Berättarafton anordnadesi Församlingshemmet, Umnäs tors. 25/3 kl. 19.00.
Temat för kvällen var "Getarminnen". Åke Strids svänggäng från Storuman
underhöll och ledde allsången ur de nya sånghäftena.
Det var även lotterier och servering. Se bilder här!

Kulturgruppen inom hembygdsföreningen arbetar med flera olika projekt, 
bl.a har gruppen sammanställt ett allsångshäfte. Sånghäftet invigdes officiellt vid 
berättaraftonen i Umnäs.