Gratian är namnet på en nybyggarbygd i södra Lappland vid Umeälvens övre lopp mellan Storuman och Tärnaby.
Ordet är samiskt liksom många andra platsnamn i bygden och betyder sannolikt 
"klippklätt utlopp". Därmed menas sjön Gratians (nuvarande Umnäs sjöns) utlopp, 
där idag den gamla och nya Portbron går över älvens smala sund.

Bygden skapades av nybyggare, som från början av 1800-talet fortsatt kolonisationen 
i Lappland och som lockats att bosätta sig i denna vildmark.

Bland de första nybyggarna vid sjön Gratian fanns en familj från trakten av Vindeln 
under ledning av den sägenomspunna nybyggarhustrun 
"Gratiamor" Sara Jonsdotter. Hennes söner och döttrar grundade 
sedan egna nybyggen i Harrvik, Slussfors och andra platser. 
Många fler nybyggare följde dem.

Så utvecklades Gratianbygden till en enhetlig och
modern del 
av Storumans kommun.
Området omfattar byar och gårdar från Ankarsund i öster 
till Forsmark i väster och från Danasjö i norr till Grannäs i söder.

I dag vill nybyggarnas och samernas ättlingar i Gratianbygden ta ansvar för bygdens 
framtid samtidigt som man vårdar sig om bygdens historia och kulturella utveckling. I en tid av utflyttning och ekonomiska problem vill Gratianbygdens folk och de som har sina rötter här göra en insats för sin bygd.