Genline

Umnäs var en av 20 platser i Sverige, som fick besök av representanter för Genline, Sveriges Hembygdsförbund och Bygdeband när de presenterade sitt projekt under sin sommarturné.

I databasen Bygdeband kan hembygdsföreningar kostnadsfritt lagra och tillgängliggöra sitt arkivmaterial och göra det sökbart. Under hösten får föreningen besök av Jan Eurenius från Genline, som utbildar i konsten att digitalisera arkiven. Om föreningen lagt in 1000 poster i form av texter, foton och dokument inom ett år, får föreningen behålla den scanner, som lämnades i samband med att avtalet tecknades. Hembygdsföreningens nya ordförande Marie Persson hyser gott hopp att den utmaningen ska klaras av.

Vidare kan också föreningen få del av de inkomster som Genline får från privatpersoners abonnemang.

 

Bildtext: Peter Wallenskog från Genline
och Stig Anderback, Hembygdsföreningen Gratian
studerar ett dokument som ska läggas in på Bygdeband.

 

 
 

Tillbaka