Hembygdsföreningen Gratian

Hembygdsföreningen i sin nuvarande form bildades 1988, sedan Gratianbygdens Stödförening i Stockholm 
och Stig Anderback i Umnäs hållit ett företagarseminarium i Umnäs och formellt bildat Hembygdsföreningen Gratian. I de stadgar som antogs då och som alltjämt gäller heter det att föreningen skall stödja bygdens ”strävanden för överlevnad och en bättre framtid” med inriktning på näringsliv och kultur.
Utan att ta över andra hembygdsaktiviteter skall föreningen ordna ”Gratiandagar”, 
samarbeta med andra bygdekrafter och stödja utgivningen av tidningen Gratian.
Bygdens olika byar skall vara representerade i styrelsen.

Ett stort antal projekt vad gäller näringsliv och kultur har genomförts sedan dess, företagarmöten, kulturdagar, m. m. med uppbyggandet och invigningen år 2000 av Bygdemuseet Gratian som främsta bedrift.