Släktföreningen

Under 50-talet ökade hembygdsintresset runt Umnässjön under ledning av Leander Andersson och folkskolläraren Steen.
1961 startades en släktförening för alla dem i vår bygd som härstammar från Gratjamor, den kraftfulla nybyggarkvinna som 1819 kom till Umnäs och vars släkt nu finns i alla hörn av Gratianbygden.  Det var Sune Lönnback som kallade till första mötet på Forsnacken med hjälp av Leander Andersson.
Därefter utgavs tidningen Gratian i tio år med bygdenotiser och släktlistor.
På Gratja-hemmanet i Umnäs gavs 1964 den första föreställningen av Krönikespelet om Gratianfamiljen, som under 70- och 80-talen hade framgångar i Gratianteatern i Slussfors och under teaterresor till Umeå och Stockholm, vilket stärkte hembygdskänslan i bygden.
1971 kallade sig föreningen Släkt- och Hembygdsförening.