Berättarafton i Slussfors

 

Nybyggarkultur = Ingenting är omöjligt!


Hembygdsföreningen Gratians traditionella berättarafton, denna gång i Adventkyrkan i Slussfors, hade ovannämnda tema. Inbjudna gäster var Carina Strömberg, Lillemor och Mårten Larsson samt Bertil Holmgren alla representanter från Bernhardh Nordh sällskapet. De informerade om de första  nybyggarna i Marsliden och den dokumentation och de intervjuer som låg till grund för Bernhard Nordhs autentiska skildringar av nybyggarlivet.

Carina Strömberg gav en bred bakgrund till kolonisationen av lappmarken som började i slutet av 1700-talet. De drygt 50-talet besökare fick följa en familjs strävsamma arbete att finna sin utkomst och sitt hem i fjällbygden. Marsliden är ett bra exempel på en by där generation efter generation har lyckats genom att anpassa sig efter de förändringar som skett under åren.

Handeln med Norge var betydelsefull för de första nybyggarna men också väldigt strapatsrik.
Många gånger var det med livet som insats. Att frakta ripor och skinn i obanad terräng och dåligt väder som utbyte mot mjöl och andra varor krävde stora ansträngningar.

Från de första nybyggarna i Marsliden kom två av deras barnbarn till Gratianbygden vars ättlingar finns kvar.
Många personer från Lappmarken emigrerade till Kanada och Nordamerika i början av förra seklet. Carl-Axel Nordenberg berättade om ett besök i Camrose i Alberta, där han träffade gamla svenskar som mindes sin barndoms dialekt.Under kaffepausen såldes lotter med vinster av Bernhardh Nordhs böcker. Nordh skrev inte mindre än 27 romaner och ett stort antal noveller. Hans genombrottsroman ”I Marsfjällets skugga” såldes i mer än två miljoner exemplar.
Nybyggarlivet i Gratianbygden har dokumenterats i ett flertal böcker samt i tre krönikespel.
Bert-Ove Lönnback sjöng visan om Gratiamor, en visa som var ledmotiv i ett av dem.
Stig Anderback avslutade med uppmaningen att vi även i dag har anledning ta lärdom av nybyggarkulturens uppfattning ”att ingenting är omöjligt”!

 


-------------------------