Berättarafton i Umnäs

 

Hembygdsföreningen Gratians traditionella berättarafton med Vuxenskolan som medarrangör i Umnäs församlingshem fick ett något annorlunda innehåll än vanligt. I vanlig ordning serverades kaffe och hembakat, lotteri med vinster av hembygdslitteratur såldes, historier berättades, men störst uppmärksamhet fick Torbjörn Egelrud, dagens gäst.

 


Med sina rötter i Gratianbygden har han fortfarande en känsla av att ”komma hem” trots att han bott största delen av sitt liv i Umeå. Han berättade från sin barndom i Forsmark och om sin utbildning till läkare och den forskning om huden, som han och hans team arbetar med.

Med utförliga bilder och tillfälle att ställa frågor fick vi en intressant och lärorik lektion om att huden verkligen ”inte bara är ett skal.”
Den är en barriär mellan kroppen och omgivningen. Den sk ”fysikalisk-kemiska” hudbarriären bildas av hudens yttersta lager, hornlagret, som på de flesta ställen på kroppen är ungefär 20 tusendels mm tjockt. (I handflator och fotsulor är det tjockare.) Hornlagret gör att man inte torkar ut genom avdunstning och skyddar mot ultraviolett solljus, kemikalier och bakterier.

Hornlagret består av flera skikt av tillplattade, döda celler som hela tiden produceras i den levande delen av överhuden. Nyproduktionen av celler balanseras av en hela tiden pågående avstötning från hudytan. Går cellavstötningen för fort får man en dålig hudbarriär, om den går för långsamt blir hornlagret för tjockt. I deras forskning har de försökt ta reda på hur det går till när celler stöts bort från hudytan och hur cellavstötningens hastighet regleras. Utmaningen har varit att förstår hur en död hornlagercell är ”programmerad” så att den ”vet” att den först ska vara en motståndskraftig byggsten i hornlagret under 2-4 veckor för att sedan ”släppa greppet” om sina cellgrannar och stötas bort till omgivningen.
Kunskapen om hur hudbarriären bildas, omsätts och repareras har betydelse för förståelse och behandling av sjukdomar som t ex eksem och psoriasis.

Torbjörn är den tredje professorn från Gratianbygden, som hembygdsföreningen haft glädje att få besök av. Tidigare har bröderna Delsing hälsat på hos oss.  Lars-Olof  från Lund har berättat om dialektforskning och Jerker från Luleå om elektroteknik.

-------------------------