Berättarafton med dragspel, sång och dikt

Ett 30-tal Gratianbor, dvs. boende i byarna kring Umnässjön, hade sökt sig till församlingshemmet i Umnäs för att vara med på årets berättarafton. Det har ju blivit en tradition för hembygdsföreningen
att anordna en sådan träff i någon av byarna den här tiden på året.

Temat för denna träff var Gratianbygdens bil-historia. Marie Persson hade tagit fram ett antal foton
på gamla bilar som underlag för berättandet. Flera av besökarna kunde berätta dråpliga episoder omkring både bilar och chaufförer.

Ulf Oskarsson, Nordanås och Sven-Åke Dahlgren, Ankarsund spelade dragspel och sjöng. Bert-Ove Lönnback sjöng också en sång.

  

Publiken fick också sjunga med i flera allsånger.

Ulf Oskarsson läste två egenhändigt nyskrivna dikter, som fick stor uppskattning.

Under fikapausen såldes ett lotteri med fina vinster.

   

Föreningens ordförande informerade om planerna för sommarens utställning i hembygdsmuseet samt den planerade berättarföreställningen av Gratianspelet.

Som vanligt var berättaraftonen en uppskattad kväll.

--------------------------