Vindkraft i Gratianbygden

Vindkraftsinformation

Erika Arklöf, projektledare och Alf Nilsson, energirådgivare, gav oss en utförlig information den 2 april 2009 om den vindkraftsplanering som nu pågår i Storumans kommun. En översiktsplan skapas som ger möjlighet till en smidigare hantering av nyetableringar av vindkraftverk och visar vilka områden som är lämpliga respektive olämpliga för vindbruk.

Regeringen har beslutat att öka  utbyggnaden från 1 TWH till 10 TWH år 2015.

På varje kvadratkm ryms tre vindkraftverk, minst 500 m avstånd mellan varje. Ljudnivån får enligt miljöbestämmelserna inte överstiga 40 decibel vid husväggen. Gäller såväl permanent boende som feriestuga.

Markarrende för vindkraftverk tecknas i regel för 20 år och uppgår till mellan 50 och 100 tusen kronor per år.                   

Under kvällen koncentrerade vi oss på följande områden: Bastanliden, Girjesliden och Norra Gardfjället. Det senare området ses som olämpligt för vindkraft eftersom det finns höga naturvärden, fjället är väldigt opåverkat och området används flitigt som rekreationsområde. Vad som talar för är närheten till vägar och kraftledningar. De andra områdena har inga direkta riksintressen däremot är jakt och skoterkörning flitigt förekommande.

Om ett område bedöms som mycket intressant för vindkraft sker en bedömning mellan nytta och störningar innan beslut tas om etablering.

Översiktsplanen beräknas vara klar för beslut i kommunfullmäktige februari 2010. Innan dess ska samråd ha skett och alla som har synpunkter ges tillfälle att göra sin röst hörd.

 

Du kan ringa eller skriva till Erika Arklöf, tel. 0951-140 75, mobil 070-923 77 10,

e-post:erika.arklof@storuman.se, 

postadress: Storumans kommun,”vindkraft”, 923 81 Storuman.

Är Du intresserad av närmare information om privata vindkraftverk, om bygglov etc. kan Du läsa på www.sorsele.se/vindkraft


Tillbaka