Kulturdag i Järvsjö

-Min farfars far flyttade från Järvsjönäset med sin familj, två kor och tre getter till Kroksjöstrand. Det var första veckan i juni, 1895. Det berättade Robert Redstig, 82 år, som åkte upp från Vindeln för att uppleva historiens vingslag på den kulturdag som Hembygdsföreningen Gratian och Vuxenskolan arrangerat. Initiativtagare och även praktiska anordnare har varit Catrin Lyngdell, Klimpfjäll, med föräldrahem i Forsmark, samt Marie Persson, Umnäs. De fick också en varm applåd för sitt engagemang.

Över 100 personer deltog och många var ättlingar till de två familjer som befolkade Näset mellan 1856 och 1916. På rundvandringen fick deltagarna se de husgrunder där familjerna Lotta och Oskar Karlsson samt Fredrika och Nicke Claesson bott och fick en uppfattning om vilka stordåd deras mödrar och fäder utfört i en gången tid.


När ödebygdsvägen Slussfors – Tärna byggdes 1915 ( nu E 12) flyttade de upp dit där också familjerna Arnfjell och Harlin bosatt sig. I dag finns inga permanent boende i byn.

Mabel Persson, berättade om sin mormor Lotta och morfar Oskar som fick 14 barn. När det tredje barnet var några månader gammalt sågade Oskar av sig högra handen i den vattendrivna sågen i Umnäs. Närmaste sjukstuga var Stensele, dit det var 8 mil. Hans svågrar tog honom i båt och efter åtskilliga timmar kom han under läkarvård. Den protes han fick smiddes av Karl Danielsson, Hällnäs. Trots sitt handikapp kunde han försörja sin familj tack vare en fantastisk hustru och en stark vilja. Oskar var också en duktig båtbyggare.

Hästdroska från E 12-an samt servering och försäljning av tunnbröd svarade Gratianryttarna för. På kvällen var Bygdemuseet Gratian i Umnäs öppet där Järvsjö var dokumenterat med gamla foton av personer och byggnader samt kartor. Släktmiddag var beställd på Skoterhotellet där också flera skärmar med foton väckte stort intresse. En mycket lyckad  och väl använd dag var den allmänna uppfattningen.

 

 

 

 
 

Tillbaka