Föreläsning Jerker Delsing
 100 år av elektronik
 -Stora ideer växer bättre där det är kallt. Med denna slogan började professor Jerker Delsing vid Luleå tekniska universitet sin förläsning på ämnet –Från kristallmottagare till framtidens mobiltelefoner och bilar. Lokal var Bygdemuseet Gratian i Umnäs och medarrangör ABF.
-Jerkers far, (född i Umnäs, mor i Slussfors) berättade att det var en sensationell upplevelse när han i början av 1930-talet åkte från Umnäs till Forsmark för att mot en mindre avgift lyssna till en något raspig kristall-mottagare. För 28 kr kunde man då köpa en kristall-mottagare av märket Gylling o Company med tillhörande hörlurar. Omkring 10000 ex såldes innan modernare grejer kom på marknaden.

Genom utvecklingen av microdatorer har möjligheter skapats för tillverkning av exvis el-bilar, som kan vara 3-10 ggr effektivare än en bil med bensinmotor. Allt eftersom batteritekniken utvecklats kan körsträckorna ökas.Men då genomsnittsavståndet för bilturer är endast 7 km finns en mycket stor potential för elbilar. Även hybridbilar (bensin/el i kombination) är på stark frammarsch. Vid Luleå universitet har det byggts en hybridbil som är inregistrerad och rullar på stans gator. Bränsleförbrukningen är endast 0,034 liter per mil!
Den stora revolutionen kom 1947 med transistorerna. Det resulterade 1956 i ett Nobelpris för
uppfinnarna.  Microprocessorer började byggas 1971. Den första innehöll 2.300 transistorer på en tumnagels yta. I dag innehåller en microprocessor upp till flera miljarder transistorer. På en eller några tumnaglars yta.
Vi är och blir alltmer beroende av elektronikens landvinningar. Men elektronik går sönder. Att reparera är inte någon större idé utan efter en tid får mobiltelefonerna gå till återvinning.
Inte för inte tillverkas ca 1,4 miljarder mobiltelefoner per år i världen. Här spelar metaller som guld och koppar liksom mera sällsynta jordartsmetaller en stor roll. Här kan Västerbotten bli en viktig spelare med sina tillgångar på guld, koppar och de allt viktigare tillgångarna på sällsynta jordartsmetaller.  Kina har idag 95 % av världens tillgångar på sällsynta jordartsmetaller. De vill helst förädla dem och därför har de skurit ner exporten. Många av de nya fyndigheter som nu görs i världen finns i Sverige, främst Bergslagen, Västerbotten och Norrbotten.
På frågan inom vilka områden vi kan finna elektroniken i framtiden så var svaret entydigt från Jerker Delsing: –Överallt!
Tidigare har Jerkers bror, Lars-Olof, professor i nordiska språk, föreläst om dialekten i Gratianbygden. Stig Anderback från hembygdsföreningen tackade för den intressanta föreläsningen om elektronik. Han uttryckte en förhoppning att också den tredje brodern, Per, också han professor, kommer till sina föräldrars hembygd och föreläser om sin forskning om nanoteknik och kvantfysik.


Tillbaka